బాహ్య థ్రెడ్ క్రయోజెనిక్ పగిలి

మీ సందేశాన్ని మాకు పంపండి:

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి